Dynamiska madrasser

Scandipuls

Förebygg trycksår med hjälp av tryckväxling Invacare Scandi-Puls är...

SoftAIR

Dynamiska växeltrycksmadrasser Invacare SoftAIR madrasser ger...

MicroAir MA50CE

Den bästa kombinationen av komfort och teknologi MicroAir MA50CE är...