Förflyttningshjälpmedel

Aquatec Disk

Aquatec Disk med enkelt roterande vridplatta.

Aquatec Trans

Aquatec Trans - extra stor sittyta