Privacy Policy

Redaktör

Du har loggat in på Invacares officiella webbplats.
Denna webbplats tillhör Invacare Sverige AB, som är ett bolag med begränsat ansvar. Företagets huvudkontor ligger på följande adress:
Fagerstagatan 9, Box 66, 163 91 SPÅNGA, Tel: 08-761 70 90

  • Redaktör: Eric Steira
  • Design and maintenance: Clever-Age
  • Hosting: DIS

 

Tillgång till webbplatsen www.invacare.se

Du (användaren av denna webbplats) bekräftar att du har nödvändiga färdigheter och medel för att använda och få tillgång till webbplatsen. Du skall kontrollera att den använda datorn inte innehåller virus samt att den fungerar korrekt.
Du bekräftar att du blivit informerad om att denna webbplats är tillgänglig dygnet runt, sju dagar i veckan, med undantag för fall av force majeure, datorrelaterade problem och problem som är relaterade till kommunikationsnätverksstruktur eller tekniska problem.

 

Skyddande av personliga upplysningar på webbplatsen invacare.se

Meddelanden

Meddelanden som sänds via e-post kan snappas upp av obehöriga. Undvik att bifoga onödiga och förtroliga personliga upplysningar. Om du vill skicka denna typ av upplysningar, skall de sändas som vanlig postförsändelse.

 

Användning av formulär

Upplysningar som du (frivilligt) anger via formulären på denna webbplats används för att besvara dina förfrågningar. Upplysningarna används av Invacare International, som ansvarar för att hantera denna information för administrativa och kommersiella ändamål. Om ingenting annat meddelats, kan upplysningarna lämnas vidare till andra företag i Invacare Group eller associerade företag, som kan kontakta dig eller skicka erbjudanden till dig.
Om du inte vill bli kontaktad av eller få information från Invacare International GmbH eller andra företag i Invacare Group eller associerade företag, eller om du vill få tillgång till, radera eller ändra dina personliga upplysningar, kan du skriva till:

Invacare AB
Fagerstagatan 9
Box 66
163 91 SPÅNGA


Eller kan du skicka ett e-brev till adressen:
DPO@invacare.com

Personliga upplysningar som distribueras på webbplatsen

Relevanta personer har informerats om sina rättigheter. Rätt har härmed givits till tillgång till dessa upplysningar på webbplatsen. Rätten till ändringar förbehålls Invacare.
Invacare behandlar alla dina upplysningar förtroligt, och inga upplysningar kommer att lämnas vidare till tredje part.
 

Författarrättigheter - copyright

Användare av denna webbplats skall följa gällande lagstiftning för upphovsrätt, databehandling, dataskydd och andra rättigheter. Brott mot denna kan medföra rättsliga åtgärder.

Användare skall särskilt avstå från insamling, indirekt användning av och handlingar som relaterar till personliga upplysningar som är tillgängliga via webbplatsen och som kan påverka andras anseende och kränka privatlivets helgd.

Den generella strukturen liksom programvara, texter, animerade och statiska bilder, know-how, nedladdningsbara dokument, ikoner, fotografiskt material och alla övriga komponenter på webbplatsen tillhör Invacare International GmbH.

Det är inte tillåtet att i någon form helt eller delvis återge denna webbplats utan uttryckligt godkännande från Invacare International GmbH. Återgivning utan godkännande kommer att betraktas som ett brott mot upphovsrätten.

Det samma gäller för databaser på webbplatsen, som är skyddade som immateriella rättigheter enligt Intellectual Property Code of the European Directive of March 11, 1996, som berör skyddande av databaser.

Varumärket "Invacare" och varumärken som tillhör associerade företag samt logotyper på webbplatsen är registrerade varumärken.

Det är inte tillåtet att helt eller delvis återge registrerade varumärken eller varumärken, härunder logotyper, som visas på webbplatsen utan uttryckligt godkännande från Invacare International GmbH.

Inga användare av eller besökare på webbplatsen får tillfoga hyperlänkar till webbplatsen utan uttryckligt, på förhand lämnat godkännande från Invacare International GmbH.

Invacare Sverige gör sitt yttersta för att ställa alla tillgängliga och bekräftade upplysningar och/eller verktyg till våra användares förfogande, men Invacare Sverige är inte ansvarigt för fel, bristande tillgänglighet, information och/eller eventuella virus på webbplatsen.

 

Invacare Corporation Sekretesspolicy

Länk till Invacare Corporation Sekretesspolicy (eng) Invacare sekretesspolicy (SE - pdf)