Platinum S

Säker och pålitlig, effektiv och tyst syrgasbehandling

Invacare Platinum S syrgaskoncentrator är utvecklad för att ge optimal syrekoncentration samtidigt som den har en extremt låg ljudnivå. I Platinum S med Sens O2 kombineras säkerhet och hållbarhet med minimalt servicebehov. Platinum S sörjer för permanent kontroll över elektriska, mekaniska och tryckluftsstyrda funktioner som ser till att maskinens kapacitet och säkerhet alltid hålls på högsta nivå. Platinum S är utrustad med den senaste beprövade teknologin inom ljud och styrka. Detta innebär maximal komfort till lägre driftskostnader.


Broschyr (2)

Bruksanvisning (1)

Servicemanual (1)

Övrigt (2)