Perfect O2

Kompromisslös syrebehandling i hemmet

Den eleganta koncentratorn Invacare Perfecto2 är designad för att överträffa såväl användarens som leverantörens förväntningar. De senaste lösningarna inom effekt- och ljudteknologi gör driftkostnaden lägre och ökar brukarens komfort. Perfecto2 täcker brukarbehov på upp till 5 liter per minut. Perfecto2 i kombination med HomeFill II ger den bästa och mest kostnadseffektiva syrgasbehandling som kan ges i hemmet.


Broschyr (1)

Bruksanvisning (2)

Servicemanual (1)

Test & certifikat (1)

Övrigt (1)