iPortal

Ny teknologi - nya möjligheter

iPortal2 är vårt system för uppkoppling som öppnar upp en helt ny värld för elrullstolsanvändare med funktionsnedsättning. iPortal2 är kompatibel med iOS, Mac, Windows och Linux operativsystem samt tablet-datorer. iPortal2 ger möjlighet att flytta gränserna och det är upp till varje användare att bestämma hur långt de ska flyttas.


Broschyr (1)

Bruksanvisning (3)