Försäljnings- och Leveransvillkor

SPÅRBARHET

Med referens till gällande regelverk för tillverkning, handel och förskrivning av medicintekniska produkter inom vilka absoluta krav på produkters spårbarhet ställs skall det noteras att den som ingår affärsrelation med Invacare AB också ikläder sig fullt ansvar för att skapa och vidmakthålla spårbarhet för produkter införskaffade från och/eller via Invacare AB.

APPLICERBARHET

I de fall ej annat skriftligen överenskommits gäller nedanstående affärsvillkor.

GILTIGHETSTID

Av Invacare AB given offert är giltighetstiden 2 månader, om ej annat angivits.

BESTÄLLNING

Vi har öppet vardagar kl. 08.00 - 16.30, sommartid 08.00 - 16.00. Dag före röd dag är kontoret öppet 08.00 – 12.00 och telefontid 08.00 - 16.00.  Du når oss per telefon 08-761 70 90. Du kan även beställa via mail: sweden@invacare.com alternativt via fax: 08-761 81 08. Vill Du skriva är adressen: Invacare AB, Box 66 , 163 91 Spånga. Vår hemsida har adressen: www.invacare.se

ORDERAVGIFT

För order om värde understigande av 10.000 kronor netto exklusive mervärdesskatt förbehåller sig Invacare rätten att debitera en avgift av 199 kronor exklusive mervärdesskatt.

LEVERANSVILLKOR

Order över 10.000 kronor netto exklusive mervärdesskatt för leverans inom Sverige, levereras fraktfritt. Eventuella fraktemballage debiteras.

PRISER

Såvida annat ej avtalats tillämpas priser i enlighet med gällande prislista. Vi kan dock tvingas ändra priserna på grund av händelser utanför vår kontroll exempelvis av force majeur karaktär, om valutaläget förändras eller liknande. Om en sådan ändring inträffar gäller leveransdagens betingelser och priser. På listpriserna tillkommer gällande mervärdeskatt och andra avgifter såsom frakt, fraktemballage och orderavgift.

BETALNINGSVILLKOR

För kreditgodkänd kund emotser vi betalning inom 30 kalenderdagar från fakturadatum. Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta med disconto +8% efter förfallodagen. Varor som levererats av oss förblir vår egendom till dess vi erhållit full betalning för både varor och leverans. Av ej kreditgodkänd kund krävs förskotts- alternativt kontantbetalning.

GARANTIVILLKOR

Invacare erbjuder, om annat ej avtalats, 12 månaders garanti, exklusive för batterier där garantitiden är 6 månader, på nya produkter. Garantin är en så kallad inlämningsgaranti vilket innebär att den som åberopar garanti skall lämna in produkten antingen på inköpsstället alternativt till av Invacare anvisad adress. För att garanti skall kunna åberopas krävs att produkten är använd och underhållen på sätt och omfattning som produkten är designad för. Otillåtna ingrepp och eller nyttjande av icke originaldelar / tillbehör innebär omedelbart förverkande av Invacares garantiåtagande. Invacare förbehåller sig rätten att fritt pröva garantiåberopanden. Detta garantiåtagande innebär ej att Invacare är ersättningsskyldig för eventuell annan skada och eller lidande åsamkat av fel i vara från Invacare.

RETURER

Innan Du skickar tillbaka något till oss måste Du kontakta oss för att få en returbekräftelse. Returer utan returbekräftelse godkänns inte. Om vi skickat Dig en annan vara än den Du beställt eller om varan är felaktig returnera den då inom 7 dagar från godsets ankomst. Övriga returer måste returneras inom 30 dagar från godset ankomst. Returfrakten betalar Du själv, returgodset får inte skickas mot postförskott, efterkrav eller annan lösen. Har vi skickat en felaktig vara får Du naturligtvis tillbaka dina utlägg för returfrakten. Produkter som inte ingår i vårt standardsortiment tar vi inte i retur. En returavgift på lägst 30% av orderbeloppet avdrages vid kreditering. Retur av varor utan originalemballage medför ett extra returavdrag om lägst 10% av orderbeloppet.

FÖRBEHÅLL

Vi förbehåller oss rätten till att ändra konstruktioner, dimensioner, beteckningar och priser utan föregående meddelande. Eventuella sättnings- och tryckfel reserverar vi oss för. Prislistan gäller ej för enskilda konsumenter - Vi lämnar gärna uppgifter om adekvat återförsäljare, se även www.invacare.se