Alber teknikerutbildning

Sortimentsgenomgång av Viamobil V25, E-motion M15, Twion M24 samt E-Fix E25/26 E35/36 med tillhörande service-, underhålls-, monterings- och programmeringsgenomgång.

Max antal deltagare: 8-10 personer

Utbildningsledare: Peter Klink, Alber GmbH