Våra utbildningar

Invacademy logo

Sittande och Positionering - manuella rullstolar
 

Ergonomi och rullstolskomfort
På den här utbildningen får du fördjupad kunskap om hur sittandet i en rullstol kan förbättras, utprovningar förenklas och hur skador av långvarigt sittande kan motverkas.
Läs mer

Aktivt sittande för äldre och svaga
På den här utbildningen går vi igenom det naturliga åldrandet och valet av rullstol. Varför väljer vi det vi väljer.
Läs mer

Säkert sittande för äldre
På den här utbildningen får du lära dig om hur en god sittställning skapas, så att den äldres liv blir så funktionellt som möjligt.
Läs mer

Med brukaren i Focus - positionering av brukare med stroke
På den här utbildningen fördjupar vi oss i sittande och positionering vid diagnosen stroke samt ökad kunskap om körergonomi och rullstolens inställningar.
Läs mer

Förflyttningsteknik

Ergonomi och patientförflyttningar
På den här utbildningen får du lära dig att förbättra arbetssituationen för personal och patienter genom att utnyttja den egna kroppen som redskap för att skapa en god grund.
Läs mer

Arbete runt sängen
På den här utbildningen går vi igenom hur sängen fungerar som hjälpmedel och ergonomin för att underlätta arbetsmiljön och funktioner ur brukarens perspektiv.
Läs mer

Att arbeta med personlyft
På den här utbildningen får du kunskap om säker förflyttning med personlyftar och val av sele.
Läs mer

Att förebygga trycksår

Antidecubitus – att förebygga trycksår
På den här utbildningen får du ökad kunskap om hur trycksår uppstår, vilka riskfaktorer som finns och hur man kan förebygga uppkomsten.
Läs mer

Vicair workshop
På den här utbildningen får du kunskaper om trycksårs uppkomst, riskfaktorer samt vikten av att förebygga skador vid långvarigt sittande genom en optimal positionering.
Läs mer

Sittande och positionering – Eldrivna rullstolar

Ergonomi och eldrivna rullstolar
På den här utbildningen får du grundläggande kunskap i ämnet eldrivna rullstolar. Vad man bör ta hänsyn till och hur kan utprovningar förenklas.
Läs mer


Teknikerutbildning
Eldrivna rullstolar utbildningsnivå steg 1 - 4

På de här utbildningarna får du en ökad kunskap gällande Invacares sortiment av eldrivna rullstolar. Detta genom en stegvis utbildning i olika nivåer.
Läs mer

Säng och lyft
På de här utbildningarna får du en ökad kunskap gällande Invacares sortiment av vårdsängar och personlyftar.
Läs mer